گزارش بانک جهانی از موانع توسعه اقتصادی عادلانه

گزارش بانک جهانی از موانع توسعه اقتصادی عادلانه
بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان «گزارش توسعه جهانی 2017» با موضوع حکمرانی و قانون، تلاش کرده است برای پرسش‌هایی اساسی در رابطه با حکمرانی و موانع حرکت کشورها در مسیر توسعه عادلانه، پاسخ‌هایی بیابد.…

گزارش بانک جهانی از موانع توسعه اقتصادی عادلانه