پدیده ترامپ و جهانی شدن اقتصاد

پدیده ترامپ و جهانی شدن اقتصاد
رئیس‌جمهور شدن دونالد ترامپ در ایالات‌متحده آمریکا بسیاری از روشنفکران و نخبگان را شگفت‌زده و غافلگیر کرد. در ابتدا شعار‌های افراطی، نامعمول و بعضا نامربوط وی اغلب شگرد تبلیغاتی برای جلب آرای اقشار ناراضی…

پدیده ترامپ و جهانی شدن اقتصاد