سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید

سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید
اگرچه در بودجه سال۹۶ پیش‌بینی شده که دولت برای جبران بدهی خود به پیمانکاران، اوراق بدهی منتشر کند، اقتصاددانان هم بر این باورند که نظام بانکی بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پول خلق خواهد کرد.

سلام اقتصاد ایران به یک بحران جدید